×
Děkujeme za váš zájem, co nejdříve se vám ozveme.
×
Formulář se bohužel nepodařilo odeslat, prosím zkuste to znovu později.
hlavní foto

Vy všichni jste pro  
nás motivací být lepší....

Příběhy lidí, kteří už mají naše řešení

Máme radost, že naše systémy denně pomáhají ve více než 1 000 zařízeních sociálníh služeb po celé České republice a na Slovensku. Zeptejte se nás a my vám zprostředkujeme kontakt na zařízení, kde už s námi mají konkerétní zkušenosti. 

Příběh

Mne osobně zřejmě nejvíce přesvědčil přístup obchodníků. Před několika lety jsme se rozhodli nahradit dosluhující stravovací software. Obrátili jsme se na obchodníky IRESOFTu a ocenili jsme opravdu velmi osobní přístup. Všichni, po dobu několika měsíců, řešili naše požadavky, profesionálně a s velkou mírou empatie. Nakonec, a to je pro mne snad největší pozitivní referencí vůbec, jsme spolupráci v této oblasti ukončili. Důvodem bylo oboustranné zjištění, že by změna byla příliš komplikovaná a systém by i tak neplnil veškeré naše specifické požadavky. Jinými slovy nový software by nebyl přínosem, který jsme očekávali a pracovníci společnosti IRESOFT tuto skutečnost i přes množství vynaložené práce uznali a respektovali. Na základě této zkušenosti mohu s čistým svědomím IRESOFT doporučit, protože respektují potřeby zákazníků a jejich snahou je být přínosem. I proto nyní využíváme téměř kompletní produktovou řadu společnosti IRESOFT a jsme s ní spokojeni.

Ing. Petr Krejčí ředitel
Sociální služby města Pardubic

Příběh

Palata v roce 2008 hledal systém, který by byl schopen řešit potřeby organizace vzniklé novou legislativní úpravou v sociálních službách. S odstupem času jsme rádi, že jsme zvolili systém Cygnus, který nám výrazně snižuje administrativu a umožňuje získat poměrně mnoho dat potřebných k důležitým rozhodnutím v oblasti řízení organizace. Jeho silnou stránkou je stabilita a neustálá aktualizace. Ceníme si proaktivního přístupu pracovníků firmy IRESOFT.  Právě dlouhodobě dobré zkušenosti nás vedli k zásadnímu rozhodnutí, začít od příštího roku využívat další části systému. Tento krok nám přinese snížení administrativy, zjednodušení procesů v organizaci, zlepšení přenosu informací a úsporu nákladů. Další multiplikační efekty tohoto rozhodnutí očekáváme i po zprovoznění nového pavilonu v areálu Palaty v roce 2018. Oblast IT je pro naši práci strategicky důležitá a proto chceme spolupracovat se silným a dlouhodobě stabilním obchodním partnerem.

Ing. Jiří Procházka ředitel
Domov pro zrakově postižené PALATA, Praha 5

Příběh

Na společnosti si vážím jejího velmi kladného a nadstandardního přístupu k organizacím. Okamžité reagování na legislativní změny, ale i na osobním přístupu k individuálním potřebám organizace. Pořádání školení v místě působení organizace, korektní a přátelský přístup k problémům, vznikajících při používání programu ve vztahu k individuální potřebě organizace. Z uvedených i neuvedených důvodů jsem proto neváhal a přistoupil jsem na novou verzi systému CYGNUS 2. Počáteční problémy se pomalu vytěsnily a v současné době systém pracuje bezproblémově. Program nejenže bych doporučil jiným organizacím, ale i jej doporučuji svým kolegům a kolegyním, kteří jej ještě nevyužívají. Perfektní je propojení všech modulů a velice důležité je jeho využití s modulem statistiky při vykazování na MPSV. Za 7 let spolupráce se společností IRESOFT jsem se setkal s větším množstvím pracovníků společnosti. Vždy se jednalo o setkání jak přátelské, tak hlavně o setkání odborníků na vysoké profesní úrovni. 

Mgr. Petr Kounovský ředitel
Domov sociálních služeb Liblín

Příběh

Během své profesionální praxe jsem se podílel na správě a implementaci několika informačních systémů pro řízení podniků, zaměřených na různé oblasti výroby a služeb. IS Cygnus, určený pro poskytovatele sociálních služeb, považuji za velmi sofistikovaný produkt, který umožní uživatelům efektivní správu dat v návaznosti na přidělená oprávnění, a to ve velmi intuitivním uživatelském prostředí. Jedná se o modulární systém, kdy má poskytovatel možnost poskládat funkcionalitu dle svých potřeb aktivací příslušných modulů a využít jejich vzájemného propojení. Navzdory předchozímu, skutečný potenciál u tohoto produktu shledávám především v tom, že po aktivaci všech obsažených modulů vznikne ucelený informační systém, který minimalizuje tvorbu duplicitních údajů, obsahuje výborné kontrolní mechanismy, manažerské nástroje, desítky výstupních sestav, umožňuje export dat do jiných aplikací apod. Z uvedeného důvodu jsem se rozhodl využít právě plné funkcionality IS Cygnus. Při pořizování hrála značnou roli skutečnost, že IRESOFT, s.r.o., disponuje týmem profesionálních vývojářů a konzultantů, díky čemuž je IS Cygnus neustále vyvíjen v souladu s platnou legislativou a neustále doplňován o nové funkce. Rovněž oceňuji další návazné služby poskytované dodavatelem systému, zejména technickou podporu a odborné konzultace, velmi podrobně zpracovanou dokumentaci a v neposlední řadě profesionalitu všech zaměstnanců společnosti IRESOFT, s.r.o.

Ing. Vít Petira ředitel
Domov pro seniory Pilníkov

Příběh

Dneska proběhl v našem domově konzultační den s vašimi pracovníky. Je na místě ocenit přístup, profesionalitu, empatii, odbornost a schopnost Vaši pracovníků osvětlit významné funkce SW Cygnus zejména pracovníkům přímé obslužné péče. V průběhu dne také proběhly konzultace s managementem, zdravotnicemi a pracovnicemi administrativy. Zazněla řada významných podnětů a páteční pracovní den mohu označit za úspěšný. Díky za dosavadní spolupráci.

Bc. Jan Sembdner ředitel
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

Příběh

Jsme velmi spokojeni s užíváním programu Cygnus. Přestože stále nevyužíváme všeho co umí, oceňujeme jeho přehlednost a srozumitelnost. Poděkování patří také pracovníkům firmy IRESOFT za bleskovou pomoc v případě nesnází.

Josef Kuběnka ředitel
Domov důchodců Sv. Zdislavy Červená Voda

"Firmu IRESOFT a její produkty mohu jen doporučit. Perfektní prezentace zástupce firmy při představování programu CYGNUS 2 nás přesvědčila a program jsme si pořídili."

Příběh

Moje zavedenie programu Cygnus bolo postupné. Vedomostí o IS Cygnus som už mal relatívne dosť, túžbu mať zakúpenú licenciu na tento software ešte väčšiu a termín realizácie „snad“ súvisel už len s financiami. Počas nasledujúceho obdobia som sa stal nadšeným propagátorom a tak trochu iróniou bolo, že mnohé zariadenia, ktoré som nejakým spôsobom ovplyvnil, si licenciu na používanie IS Cygnus zakúpili podstatne skôr ako mnou riadený TROJLÍSTOK – Centrum sociálnych služieb. My sme poslednú prekážku tj. financovanie prekonali začiatkom roku 2014. Zhrnutie na záver, IS Cygnus môžeme vrelo odporučiť aj ostatným poskytovateľom sociálnych služieb.

Ing. Anton Machol ředitel
TROJLÍSTEK CSS

Příběh

IRESOFT bych určitě doporučil, neznám ještě na trhu firmu, která by poskytovala takhle komplexní služby. Víte, já mám rád otevřené jednání a tady se mi ho dostalo. Raději říct, že daný požadavek momentálně nejde a počkat si s tím, že se řeší, ale nesmí to být dlouho. Z počátku jste mi vyměnili Šárku za Evu a zjistil jsem, že jsem o nic nepřišel, neboť obě mají podobný smích :-). A je stále dobře, že máte i pana Stehlíka, neboť je tady velkou výhodou, nejen na Moravě, že si můžeme zanadávat v mezích slušnosti: „Ten pták jeden!“. Nikdo se neurazí, řeší se problematika dál ke zdárnému konci, zasmějeme se a jedeme dál…Takový kolektiv mi vyhovuje.

Ing. Radek Baran ředitel
Domov Slunečnice Ostrava

Příběh

Velmi si vážíme osobního přístupu při řešení našich specifických požadavků, a že jich za těch sedm let bylo! Naše organizace na základě požadavku zřizovatele vede evidenci ve dvou oddělených skladech potravin, s tímto požadavkem jsme konzultantům docela zamotali hlavu a připravili pár bezesných nocí. Dalším zpestřením „nudného“ života konzultantů ve společnosti IRESOFTbylo chybné zaokrouhlování faktur pro zdravotní pojišťovny– jednalo se o zaokrouhlení v řádech setin, ale potrápili jsme je dva dny :-). Program Cygnus doporučujeme všem kolegům z důvodu jeho jednoduchosti a hlavně provázanosti sociální části s celou organizací. Celkovým přístupem všech zaměstnanců firmy IRESOFT jsme si jen potvrdili správnost svého výběru dodavatele.

Ing. Marcela Pardovská ekonomka a zástupkyně ředitele
Domov seniorů Břeclav

Příběh

Chtěla bych vyslovit pochvalu a poděkování za perfektní přístup, znalost a ochotu mi pomoci v mém problému. Včera v odpoledních hodinách jsem volala na Vaši hot – linku IRESOFTu s žádostí o pomoc se statistickým vykazováním dat na MPSV v programu Orion. Pracovník hot-linky mi vše ochotně a trpělivě vysvětlil, ukázal a pomohl zpracovat. Musím konstatovat, že se mi ještě nestalo, aby některý ze zaměstnanců IRESOFTu byl nepříjemný a neochotný. Tím chci opravdu všem poděkovat za pomoc z Vaší strany.

Kamila Macháčková vedoucí
Pečovatelské služby Vodňany

Příběh

Ráda bych vám vyslovila poděkování za nadstandardně laskavé, chápající a navíc rychlé reakce při jakémkoliv problému. Jste jedni z mála, kteří skutečně plní vše, co při sjednávání slíbili. Poskytujete rychlou pomoc v případě, že si samy jako sestřičky nedokážeme v zapeklitých okamžicích poradit, přestože uznávám, že je to často zaviněno naší slabší technickou orientací. Vím od kolegyň, které pracují s některými jinými typy programů, že se jim v zoufalých okamžicích nedostane podpory ani technické, ani psychické. Děkuji vám všem a přeji do další práce radost a stejnou pohodu, jakou na hot-lince sami šíříte.

Renata Zacharová vedoucí
Domácí péče "Světlo", České Budějovice

Příběh

Chtěly bychom se vyjádřit k Vašemu programu Orion, který používáme už od ledna 2012. Tento program nám v praxi velice pomáhá a vyhovuje, jak v oblasti plánování pečovatelských úkonů, tak ve vykazování úkonů zdravotní péče (respitní oddělení). Orientace v programu, plánování, zadávání údajů je pružné, přehledné. Spolupráce s pracovníky formou vzdálené pomoci je výborná. Z pohledu plánování pečovatelských úkonů a zdravotních úkonů hodnotíme velice kladně.

Věrka Khunová a Jana Kolibačová vedoucí
Sociální služby města Havířova

Příběh

Dovolte mi, abych vyjádřil svým jménem maximální spokojenost našich zaměstnanců s programem IS Cygnus a s Vašimi dalšími službami, co se týká servisu a poradenství. Společnost IRESOFT pracuje rychle, operativně a kvalitně. Je za Vámi vidět vysoké nasazení a profesionalita. Nezanedbatelným je i Váš osobní přístup a vstřícnost při řešení našich problémů či požadavků.Velmi rádi s Vámi spolupracujeme!

Ing. Pavel Dyrčík ředitel
Integrovaný sociální ústav, p.o., Komorní Lhotka

Příběh

S firmou IRESOFT naše organizace spolupracuje intenzivně od roku 2013, kdy jsme se rozhodli přejít na IS Orion.. Využíváme všechny modely, včetně docházkových čteček. Pracovníci na všech našich službách (3 registrované) využívají k snímání činnosti čtečky (máme 46 PSS). Jsme velká organizace s poměrně velkým počtem klientů v terénu (cca 460). Nedovedu si představit jiný systém vedení dokumentace v elektronické podobě. Naši pracovníci se naučili velmi dobře vést záznamy, hodnocení. Rovněž tak čtečky se používají bez větších potíží. Velmi kvitujeme ochotu, rychlost pracovníků IRESOFT. Vždy nám vyšli vstříc.

Ing. Mgr. Alena ŘEHOŘOVÁ ředitelka
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

Příběh

Chtěla bych vyslovit pochvalu a poděkování za perfektní přístup, znalost a ochotu mi pomoci v mém problému. Včera v odpoledních hodinách jsem volala na Vaši hot – linku IRESOFTu s žádostí o pomoc se statistickým vykazováním dat na MPSV v programu Orion. Pracovník hot-linky mi vše ochotně a trpělivě vysvětlil, ukázal a pomohl zpracovat. Musím konstatovat, že se mi ještě nestalo, aby některý ze zaměstnanců IRESOFTu byl nepříjemný a neochotný. Tím chci opravdu všem poděkovat za pomoc z Vaší strany.

Kamila Macháčková vedoucí
Pečovatelská služba Vodňany

"Firmu IRESOFT a její produkty mohu jen doporučit. Perfektní prezentace zástupce firmy při představování programu CYGNUS 2 nás přesvědčila a program jsme si pořídili."

Příběh

Ráda bych vám vyslovila poděkování za nadstandardně laskavé, chápající a navíc rychlé reakce při jakémkoliv problému. Jste jedni z mála, kteří skutečně plní vše, co při sjednávání slíbili. Poskytujete rychlou pomoc v případě, že si samy jako sestřičky nedokážeme v zapeklitých okamžicích poradit, přestože uznávám, že je to často zaviněno naší slabší technickou orientací. Vím od kolegyň, které pracují s některými jinými typy programů, že se jim v zoufalých okamžicích nedostane podpory ani technické, ani psychické. Děkuji vám všem a přeji do další práce radost a stejnou pohodu, jakou na hot-lince sami šíříte.

Renata Zacharová vedoucí
Domácí péče "Světlo", České Budějovice

Příběh

Chtěla bych strašně moc poděkovat vašemu zaměstnanci panu Nedomovi za velkou trpělivost a za pomoc při práci s programem Orion, který naše Pečovatelská služba Vodňany využívá. Nastala situace, že mi dlouhodobě omarodila kolegyně, která měla na starosti vyúčtování služeb v naší organizaci a na mě bylo, abych v lednu vyúčtování provedla. Neměla jsem o tom ani páru, ale říkala jsem si, že to snad s Vaší „hot linkou“ zvládnu. Z vánočních svátků jsem moc neměla, protože se má mysl stále ubírala k vyúčtování. Hned první pracovní den v novém roce jsem nažhavila telefon a ozval se mi pan Nedoma. Jeho klidné jednání a vstřícnost k danému problému je úžasné. Hned po prvních minutách mě tak uklidnil, že další spolupráce probíhala úplně hladce. Vyúčtování proběhlo naprosto perfektně a bezchybně. Ještě jedna věc se mi strašně líbila a to ta, že ačkoliv prvotní problém byl vyúčtování pan Nedoma se zajímal i o věci z jiného okruhu vyplývající z mých otázek a postupně jsme dávali dohromady věci, tak, aby byly v pořádku. Dovolím si napsat, že už se nikdy nebudu zbytečně stresovat s daným problémem, protože vím, že se můžu kdykoliv na Vás obrátit.

Kamila Macháčková vedoucí
Pečovatelská služba Vodňany